Марка бетона на гравии Цена с НДС за м3
В7.5 П2 (М100) 2 750 руб.
В7.5 П3 (М100) 2 800 руб.
В7.5 П4 (М100) 2 850 руб.
В10 П2 (М150) 2 700 руб.
В10 П3 (М150) 2 850 руб.
В10 П4(М150) 2 900 руб.
В12.5 П2 (М150) 2 950 руб.
В12.5 П3 (М150) 3 000 руб.
В12.5 П4(М150) 3 050 руб.
В15 П2 (М200) 3 200 руб.
В15 П3 (М200) 3 200 руб.
В15 П4 (М200) 3 400 руб.
В20 П2 (М250) 3 400 руб.
В20 П3 (М250) 3 450 руб.
В20 П4 (М250) 3 500 руб.
В22.5 П2 (М300) 3 500 руб.
В22.5 П3 (М300) 3 500 руб.
В22.5 П4 (М300) 3 550 руб.